Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

Om Gustaf Adolfsskolan


Gustaf Adolfsskolan – det är här det händer!

Gustaf Adolfsskolan är en skola mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som naturen finns inpå knuten. Skolan är byggd 1897 och erbjuder en fantastisk lärmiljö. Professionell personal tar hand om barn från förskoleklass upp till årskurs 6. Här går ca 230 elever. Skolans fritidshem erbjuder omsorg för elever i åk F-3.
Verksamheten genomsyras av ett lustfyllt lärande och arbetsglädje. Engagerade pedagoger planerar för ett utmanande och varierande arbetssätt och tar tillvara möjligheter. Genom ett team-lärarsystem har varje klass en hög lärartäthet som möjliggör en nära dialog med elev och vårdnadshavare samt en hög och bred kompetens i alla klasser. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare som har höga förväntningar med fokus på lärande. Vi har ett respektfullt bemötande och hälsar vänligt på varandra. Vi följer uppgjorda regler samt tar ansvar för att skapa arbetsro. På vår skola är alla barn allas ansvar och personalen stödjer alla elever och vårdnadshavare i alla frågor. Vi är skolan i city med stor mångfald och med fokus på språkutveckling. Undervisningen tydliggörs i Pedagogiska planeringar, där målen med utbildningen synliggörs. Vi arbetar med språk och lärande i alla ämnen (SOL). Alla elever har kontinuerliga mentorssamtal med sin klasslärare för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi anordnar studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska. Skolans Elevhälsateam består av skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kuratorer. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att eleverna känner sig trygga. Genom att ofta genomföra enkäter och screeningar tar vi tillvara alla elevers åsikter för att skapa en trygg och säker skola. Vi har ett team med vuxna Rastlekare som anordnar gemensamma aktiviteter, samt en rastbod där alla kan låna leksaker.  Vi deltar i en skolutvecklingsprocess ”Samverkan för bästa skola", vilket är ett treårigt samarbete med huvudmannen och Skolverket.

Vision

Gustaf Adolfsskolan – för barnen i centrum

Du som elev ska äga din framtid

Bli ditt bästa jag