Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 31 mars 2017

Vi övar på veckans strategi hel hand klass i 1B

På matematiken har vi fortsatt arbetet med huvudräkning och räknestrategier.
Veckans räknestrategi är hel hand.
Vi övar med hjälp av tabellkort för att befästa talen. Vi tänker hel hand när vi räknar. 
Eleverna i klass 1 B har fått veckans strategi hel hand i läxa till fredag 7 april. 

Veckobrev 5A

Veckobrev v.14, 5A

Denna vecka har varit fylld av läsning, både högläsning i grupper och enskild läsning hemma.
Vi har pratat om böcker och gjort författarporträtt och bokrecensioner. Klasserna utmanar varandra och samlar poäng efter hur många sidor de läst. På torsdag 6/4 får vi reda på resultatet, då vi ska ha en liten påskfest på skolgården.
Från och med nästa vecka kommer vi att erbjuda LÄXHJÄLP
 onsdagar 14.30-15.15 med Pernilla och Jalaa
 torsdagar 14.30-15.30 med Anna och Susanne
Vi vill att ni godkänner att ert barn stannar kvar efter skoltid.
Läxor v.14
Måndag-fredag: Läsa en timme varje dag
Torsdag: Prov på namngeografi.  + Ta med två kokta ägg!
Fredag: Matte- division
Övrigt:

 Nästa vecka är det BESÖKSVECKA för er föräldrar. Ni är välkomna till oss i klassen alla dagar för att se hur vi jobbar på lektionerna. På fredag förmiddag, 8.20-9.40 och 10.00-11.20 kommer klassen att påskpyssla och berätta om påsktraditioner i olika länder, och ni får också möjlighet att titta på deras arbeten om författare.

Trevlig helg till er alla1

Vecka 14 -ÅR 4

Hej!


Svenska
Den här veckan har vi jobbat med vår läsvecka. Vi har delat in barnen på 4-6 i olika läsgrupper. Varje morgon har barnen fått lyssna till högläsning av oss vuxna och vi har diskuterat böckerna och de nya ord som dykt upp. 

No/ So
Vi har fortsatt att bygga broar och jobbat vidare med Sverige. Barnen som inte klarade förhöret på Svealands landskap har haft omprov.


Övrigt
I veckan fick vi en ny klasskamrat och vi hälsar honom välkommen och hoppas att han ska trivas bra hos oss. 

Nästa vecka:
Nästa vecka är det besöksvecka! Då är alla föräldrar välkomna och besöka skolan. Vi i år 4 kommer att ha en internationell buffé på fredag klockan 11, då är alla föräldrar extra välkomna! Barnen kommer att ta med mat till skolan, gärna något typiskt från sitt land och de är väldigt entusisatiska inför lunchbjudningen! Nästa vecka på tisdag eftermiddag kan man inte besöka oss i fyran då vi är på Påskvandring i Hedvig kyrka och lär oss om varför kristna firar påsk.

Ha en bra helg!

Mvh/ Cecilia, Josef, Stefan och de andra lärarna i år 4

1 A skriver gemensam text om Helena Bross och gör Drop-in-inbjudan

Under hela veckan har vi i klass 1 A jobbat med läsning på sv-lektionerna. Eleverna har övat läsning i par och eleverna har även läst mycket hemma. Allt för att samla poäng till klassen i Påskutmaningen på skolan. Vi har också arbetat med författaren Helena Bross. Vi har samlat fakta om henne genom att se på film och läsa på hennes hemsida samt läst en intervju som barn gjort med henne. Sedan har vi tillsammans skrivit en faktatext om henne.
På eftermiddagen hade vi bild och då fick eleverna göra egna inbjudningar till Drop-in som vi har på tisdag 4/4 kl. 8.45-10.45.


Nu önskar vi alla elever och föräldrar en trevlig helg!

På måndag är det idrott. Samling vid grinden kl. 08.10 med idrottskläder, rena idrottsskor och handduk i väskan.

torsdag 30 mars 2017

År 6 - påsklovsläger för djurintresserade barn


1 A arbetar med slutna och öppna problemlösningsuppgifter och övar på kanon

Idag började vi i klass 1 A dagen med matematik. Först visade Helena en problemlösningsuppgift och vi repeterade vad som ska finnas med när man löser en sådan uppgift. En checklista är en bra hjälp för att se att man har fått med alla delar i uppgiften. Sedan löste vi uppgiften och kom fram till att det bara fanns ett rätt svar. Då är det en sluten problemlösningsuppgift. Vi skrev upp några kännetecken för en sådan uppgift. 

Därefter fick eleverna en ny uppgift. Nu skulle de själva välja vad de ville handla i affären och då kunde de ju lösa uppgiften på många olika sätt. Då är det en öppen problemlösningsuppgift. Eleverna fick arbeta parvis och välja olika varor från "affären" och sedan redovisa hur mycket de skulle betala genom att rita och skriva och visa sina lösningar på mattespråket och med pengar. Många utmanade sig själva och valde flera saker och det blev ganska klurigt att räkna ut vad det skulle kosta. Vi skrev tillsammans upp några kännetecken för en sådan uppgift och så fick alla fundera på vad som var lika för båda typerna av uppgifterna. 

Nästa mattelektion kommer eleverna att få arbeta klart med detta och redovisa för varandra.

Efter rasten hade vi musik och började då öva på att sjunga kanon. Den hette "Vår tupp är död" och är en sång vi bl.a. ska sjunga när vi har storsamling med 1 B nästa fredag. Vi fick prova många gånger innan vi lyckades att sjunga rätt!   
Mycket utelek med förskoleklassen

Denna vecka har vi i förskoleklassen hunnit med mycket, vi har jobbat med bokstaven Kk i blå grupp och i vit grupp har vi jobbat med Rr. Vi har även jobbat med tio-kompisar och addition. Gustaf Adolfskolan har dessutom haft läsvecka den här veckan och vi i förskoleklassen har haft läsgrupper tillsammans med 1:orna, det var kul att lära känna nya kompisar.


I SOn har jobbat med trafik med vita grupp. Vi hann även att leka i Vasa parken efter vår trafik promenad, där hittade vi en mask som vi döpte till Magnus.
"I vasa parken hittade vi en mask"

"På trafik-promanden såg vi en taxi bil"

"Det var kul att leka i Vasa parken"

Vi tränar på att rymma... (ut)


Förra torsdagen hade vi brandövning. Larmet gick och alla barnen fick ta sig ut. Rektorn kunde snabbt räkna in alla barn.


Det kändes bra, alla andra barn ställde sig i sina klasser. Så blev det lärarnas uppgift att räkna in barnen. Den här gången var inte brandkåren med på brandövningen. Man brukar ha brandövning för att larmet ska testas och för att barnen ska veta vilken väg de ska gå ut. Dessutom har vi en ny rektor som vill testa att en utrymning funkar på GA.
Vi intervjuade vår nya rektor Åsa Amrén efter att brandövningen var klar.
Hur gick brandövningen?
- Bra, eleverna tar det på allvar och det ställde sig på led.
Hur kändes det med första brandövningen på GA?
-Det kändes tryggt och säkert.
Har du varit med om en riktig brand?
- Ja, när jag var liten brann grannhuset ner till grunden. Det var läskigt för det var mitt i natten.

Reporter Perla ställer frågor till rektor Åsa.


Elizabeth Hukasjan & Perla Lindeborg 
Stolta medarbetare på GA Bloggers

onsdag 29 mars 2017

Vi arbetar med flest och färst i klass 1B

På senaste matematiklektionerna har vi fortsatt arbetet med begrepp.
Vi har arbetat med begreppen färre, fler, färst och flest, lika många, dubbelt och hälften. 
Vi slår tärningarna för att se vilken som visar flest prickar och färst prickar.
Den röda tärningen har färst prickar och den blå tärningen har flest prickar.
Det är tre färre prickar på den blå tärningen och det är tre fler prickar på den röda tärningen.
Det ligger åtta kapsyler på mattan.
Vi lägger ut fyra kapsyler på mattan för att visa hälften så många.
Det ligger tre kapsyler på mattan.
Vi lägger ut sex kapsyler för att visa dubbelt så många.
Vi övar vidare på begreppen färre, fler, färst och flest, dubbelt och hälften med hjälp av en sambandsövning i smågrupper. 
Det gäller att lägga ut pilarna i rätt riktning. Vi hjälps åt för att lösa uppgiften.
Färst och flest på rätt plats. Det är färst blå smilesar och flest gula smilesar.
Vi placerar ut begreppen hälften och dubbelt på rätt plats.
Det diskuteras och argumenteras...
Mattefokus och koncentration råder!
Vi samarbetar för att lösa uppgiften.
Begreppskartan är färdig.
Vi övar på begreppen flest, färst, fler och färre med hjälp av spelkort. Vi tittar hur många hjärtan korten har. Vem har ett kort med flest hjärtan?
Vem har kortet med färst hjärtan?
En talrad med kort växer fram... 
Vilka kort saknas?
Två hjärtan är färst och tio hjärtan är flest
Det finns lika många spader fem som hjärter fem.
"Exit card" För att få gå på lunch måste man uppge lösenorden; färst och flest.
Vilket kort visar färst och flest?


Vi läser och läser i klass 1B

Nya boktips 👌

Det är så roligt att se alla lässugna elever.

Vi läser både i par och i egen bok.