Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 28 februari 2017

1 A skriver bokstavsgåtor med Ff

Idag har eleverna i 1 A fått öva samarbete genom att i par skriva bokstavsgåtor till bokstaven Ff. Nu var det andra gången vi gjorde detta och för de flesta par gick det lättare att arbeta med uppgiften, komma överens och samarbeta. Imorgon är det dags för att börja redovisa gåtorna för varandra. Det blir spännande att se vilka ord det har skrivits gåtor om!Planering/arbetsgång - stormaktstiden v. 7 och 9

Det här jobbar vi med v. 7 och 9.

Matris v. 7 och 9

Planering, uppgifter och matris - Stormaktstiden

måndag 27 februari 2017

Räknestrategier och tiokamrater

På matematiken har vi fortsatt arbetet med räknestrategier. 
Vi har diskuterat hur räknesätten addition och subtraktion hänger ihop och pratat om att det inte behöver bli svårare att räkna med stora tal när man lärt sig lösa uppgifter med lägre tal.
Den här veckans räknestrategi är addition och subtraktion med tiokamrater.
Vi har sjungit tiokompissången...
...och spelat memory för att befästa tiokamraterna.
Det gäller att komma ihåg vilka tiokamraterna är för att få par.
Fingrarna är bra att ta till hjälp om det behövs.
Veckorna framöver kommer vi arbeta intensivt på flera olika sätt med huvudräkning och räknestrategier på matematiken. Eleverna kommer även en period framöver ha läxa varje vecka med veckans räknestrategi. Det är för att ha möjlighet att befästa och automatisera talen inom talområdet 0-10. Titta efter i barnens röda mapp, där ska veckans matteläxa med följande informationsbrev finnas.
Med läxan följer memorykort och övningslistor för att kunna öva på tiokamraterna.

1 A spelar fotboll och bandy på idrotten

Idag var vi igång igen efter sportlovet och började veckan med idrott. Efter uppvärmning med en ny lek "Bommen kommer", då eleverna fick öva på olika prepositioner, och repetition av dansen "Honky Tonky", fick eleverna öva på att spela fotboll och bandy. Något flera elever önskat på klassrådet. Det blev en intensiv lektion och det var inte så lätt att samarbeta. Vi ska öva mer nästa idrottslektion.


Sportlovshändelse att tala och skriva om i klass 1B

Välkomna tillbaka efter lovet!
I klass 1B var eleverna sugna på att berätta om sitt lov. 
Jag började med att berätta om en händelse under mitt lov.
Jag använde våra strategier för att komma ihåg vad som blir en bra mall när vi ska återberätta något.
Jag inledde min berättelse med att svara på frågorna Vad? När? Vem? Vilka? Varför?
Sedan fortsatte jag med händelserna i kronologisk ordning. Jag tog hjälp av tidsord som t ex: Först, sedan, då, när, efteråt, tillslut

Sedan var det elevernas tur att berätta om något från sin lovvecka. Vi gjorde det med en övning som kallas för samtalsringar.
En inre och en yttre cirkel bildar par som berättar för varandra.
Efter ett tag är det dags för eleverna i en cirkel att byta plats ett steg och få en ny kompis att berätta för.
En mycket bra övning som utvecklade elevernas berättelser för varje ny kamrat de pratade med. Eleverna ger även varandra stöd och respons när de ställer frågor till sina kompisar så att de kan utveckla sitt berättande.
Ett först steg till att kunna skriva förståeligt är att kunna berätta förståeligt och med en röd tråd.


Det var roligt att höra vad alla hade att berätta.
Ellinor hade varit på badhuset.

Atlan och Paolo hade båda varit på frita och sett på film.
På filmklippet kan man verkligen höra hur vi får använda vårt vardagsspråk och berätta för varandra.
Efter samtalsövningen var det dags för eleverna att skriva en återberättande text.

Atlan skriver med raketpenna.

Texterna blir välutvecklade när alla redan vet vad de ska skriva om.

Efteråt illustrerade de som var färdiga sina texter med en bild.

Vilket skrivflow!!!Härligt!


Inför år 7

Hej,
Idag har Eva Pedersen, kurator från Djäkneparksskolan, varit och informerat om år 7.

I höst kommer det att bli fem stycken 7:or på Djäknepark. Eleverna kommer från Gustaf Adolfsskolan, Oxelbergsskolan, Bråviksskolan och Rambodalsskolan. Alla elever önskar, i samråd med sina lärare, vilka kompisar de vill gå i samma klass med. Inga garantier finns att man får alla man önskar. När man önskar kompisar så ska fokus ligga på att det är kompisar som man jobbar bra tillsammans med. I klasserna kommer det att finnas elever från de fyra skolorna och de nya klasserna sätts ihop i samråd med nuvarande lärare och DP. Varje klass har två mentor.

Alla klasser har ett hemklassrum på skolan och alla elever har ett eget skåp med nyckel. Djäkneparksskolan är en låst skola precis som GA därför får alla elever en tagg så att de kommer in. Det är ok att vara inne på rasterna, då får man också använda sina mobiltelefoner. Ibland samlas mobilerna in under lektioner, ibland inte. Regeln för mobiltelefoner under lektioner (om de inte samlas in) är att de inte får synas eller höras.

Nu på onsdag kväll 17.30 är det möte/öppet hus på Djäkneparksskolan. Då kommer det att informeras mer om de olika profilval man kan göra. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att komma till Djäknepark då.

Alla elever väljer en profil och den har man sedan under hela sin tid på högstadiet. Eleverna väljer sitt profilval under denna vecka och nästa, Åsa kommer att dela ut och samla in blanketter om både profilval och språkval.

Dessa profiler finns att välja mellan:

 • Dans i samarbete med Dansakademin
 • Basket i samarbete med Dolphins
 • Fotboll i samarbete med Lindö FF
Dessa profilval har man två gånger i veckan och man behöver inte spela i något lag på fritiden.


De här profilvalen har man en gång i veckan: 

 • Band och musik, om man väljer band är det bra om man kan spela ett instrument. DP's musiklärare är ansvarig.
 • Bild och hantverk, DP's slöjd och bildlärare är ansvariga.
 • IT/media, kan innehålla olika moment ex. programmering, film, 3D.
 • Författare, här ligger fokus på att skriva. En svensklärare är ansvarig.
 • Global, i den här gruppen jobbar man med samhällsfrågor. 
 • Block, här läser man mer av de olika skolämnen som finns i kursplanen.
Dessutom ska eleverna också välja något av dessa språk att läsa:
 • spanska
 • franska
 • tyska
 • engelska/svenska (detta väljer man endast om man riskerar att inte nå ett godkänt betyg i engelska eller svenska)
Det är viktigt att fortsätta läsa sitt modersmål.

Ang. datorer:
När man börjar på DP så får man låna en Chromebook av skolan. Den har man under sina tre år på skolan och man har ett eget ansvar för den. Vilket ansvar man har finns skrivet i ett kontrakt.

//Åsa

Måndag 27/2, läxfilm om Karolinska tiden (en del av stormaktstiden)

Du har i läxa att se denna film:

Karolinska tiden, översikt

Skriv ner stödord eller gör en tankekarta i samband med att du ser filmen. Du skriver i din lilla, gula historiaskrivbok. 

Kom ihåg att du kommer att kunna använda alla dina anteckningar när du skriver ditt tal om stormaktstiden.


//Åsa

fredag 17 februari 2017

Fotbollsövningar på idrotten

Idag fortsatte vi med olika fotbollsövningar på idrotten.
Vi övade på att dribbla bollen runt en hinderbana och vi övade även på passningar.
På slutet hann vi spela lite fotbollsmatch.
Det blev en riktigt jämn och spännande match med sportsligt spel, fina passningar och glada och nöjda elever! 
Vi värmde upp med en dribblings- och reaktionsövning runt hallen.
När Emilia visslade i visselpipan skulle man snabbt göra olika övningar på signal.
På signal "Rumpa på boll"
På signal: "Mage på boll"
På signal: "Fot på boll"
På signal: "Huvud på boll"
Slalom mellan koner.
Chippa över eller dribbla under hindret...
Tunnel av rockringar...
...bollen genom tunneln.
Full koncentration och fokus!

Bästa klassen och vi ser mönster

Idag har vi fortsatt arbetet med mönster och letat efter mönster i klassrummet. 
Vi tar fram våra "kikarögon" och hittar en hel del mönster runt omkring oss!
Vi hittar mönster på vagnen:
Blå häftapparat-svart hålslagare-blå häftapparat-svart hålslagare.
USA:s flagga har mönster i sig.
Vi hittar talmönster med fiskar.
Vi hittar talmönster i talradsmasken på väggen.
Elementet har mönster i sig.
Svartrandiga strumpor är också ett slags mönster.
Anneli kommer med fint diplom till klass 1B!
Vi VANN nämligen veckans utmaning att samla tomma plastburkar!
Vi är bästa klassen!
Vilken rolig avslutning på veckan!

1 A skriver gemensam återberättande text

Idag har vi i 1 A tillsammans skrivit en återberättande text om skridskoutflykten vi gjorde igår. 

Först repeterade vi vad vi var med om under utflykten genom att titta på tankekartan vi skrev igår.

Sedan repeterade vi hur en återberättande text är uppbyggd. Att man börjar med en orientering där man svarar på frågor som när, var och vem/vilka. Därefter berättar man om olika händelser och använder olika tidsord. I slutet av texten ska man sedan ha med en personlig kommentar, vad man tyckte om det man varit med om.Därefter hjälptes vi åt att skriva texten om utflykten. Vi tittade på tankekartan, så att händelserna kom i rätt ordning. Alla fick bidra till texten genom att vi använde namnlapparna.

Till sist läste vi igenom vår text tillsammans och var nöjda med resultatet.


Nu önskar vi alla elever ett härligt sportlov! Vi ses igen måndag 27/2 kl. 08.10. Då är det idrott precis som vanligt!