Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 24 maj 2018

Vi lär oss division på matematiken i 2 B

På senaste matematiklektionen har vi lärt oss ett fjärde räknesätt;  division.
Vi började lektionen med att gå igenom målen för arbetet.
Vi tittade på en kort film om division. 
Om du vill se filmen om division igen kan du klicka på länken nedan:
Vi laborerar med russin och små whiteboards...
Det ligger 20 russin på bordet som 10 barn får dela på...
Hur många russin får var och en och hur ska man skriva divisionsuttrycket så att det stämmer med problemet?
Vi löser problemet tillsammans. Det blir 2 russin till var och en av barnen. 
Vi kontrollerar med multiplikation att vi räknat rätt för vi har lärt oss att multiplikation och division hör ihop.
Vi övar på division i matematikboken och i räknehäften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar