Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

lördag 12 maj 2018

Veckobrev klass 4, V. 20

Vi har haft en kort men intensiv vecka där eleverna fick jobba med tema "Sjöar och vattendrag". Eleverna fick titta på en film, skriva stödord, återberätta för en kompis det de har sett på filmen och tillslut skriva korta faktatexter om "Näringsrika" och "Näringsfattiga" sjöar. Vi samtalade om tempraturen och jämförde denna veckan med veckan innan och märkte att tempraturen ökar med tiden.


I So har eleverna fortsatt arbeta med kristendom och de olika högtiderna. I matematik arbetade vi med tiden både den digitala och analoga. Eleverna ligger väldigt olika gällande uppfattning av tid och att kunna klockan. Vi uppmanade eleverna att arbeta med elevspel och Bingel för att träna tiden.


Läxor


Måndag: Matteläxa lämnas in.


Torsdag: simning till de som inte är klara.


Övrigt


Drop-in måndag 14:30-15:30 eller torsdag kl 13-15. Ni är välkomna!


Hälsningar från oss alla!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar