Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 28 maj 2018

Klass 2 B har varit på Stadsbiblioteket och tjuvstartat läsveckorna

Just nu samlar vi läspoäng. Vi läser i grupper varje dag i skolan. På klassrådet har eleverna önskat att få läsa i grupper och i lite svårare kapitel böcker.


Samtidigt har eleverna som läxa att läsa en stund hemma varje dag och även då samla ett läspoäng varje dag.


På stadsbiblioteket fick vi inspirerande bokstips. Vi räknar med att hinna gå dit en gång till innan sommarlovet för att lämna tillbaka böcker och låna nya att läsa på sommarlovet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar