Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 9 maj 2018

Arbetet med multiplikation fortsätter i klass 2B

Idag har vi fortsatt arbetet med multiplikation på matematiken i klass 2B.
Vi tar hjälp av rosor i vas för att visa hur upprepad addition kan skrivas med multiplikation 
och pratar om vad det är för skillnad på multiplikationsuttrycken; 3x4=12 och 4x3=12 när man ska visa multiplikationen med hjälp av bilder.
På dagens matematiklektion fick eleverna prova stationsarbete med upprepad addition för att öva på multiplikation. 
Det ligger 12 äpplen på bordet. Hur ska man skriva additionen 4+4+4=12 med hjälp av multiplikation? 3x4=12
Här räknas det glassar för fulla muggar...
5+5=10 kan skrivas med multiplikation:2x5=10
Karameller och sockervadd...
...vi tar hjälp av bilderna när vi skriver våra multiplikationsuttryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar