Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 2 maj 2018

2A lär sig om islam

Idag har vi i klass 2 A arbetat vidare med religion och börjat arbeta med islam. Först fick eleverna titta på en bild i so-boken och fundera själva och tillsammans vad de redan kan om islam. Sedan fick de parläsa texten i so-boken och fundera kring innehållet. Därefter läste Sara texten högt och tillsammans plockade vi ut stödord, som eleverna fick skriva i sina so-skrivböcker. Vi använde stödorden för att skriva en gemensam text om islam. Lektionen avslutades med att vi läste igenom vår gemensamma text och repeterade de viktiga orden vi lärt oss under lektionen. 

En härlig lektion med fokuserade och intresserade elever! Nästa vecka ska vi fortsätta arbetet och lära oss mer om islam.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar