Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 19 april 2018

Vi lär oss uppställning med tresiffriga tal i 2 B

På senaste matematiklektionen har vi övat på uppställning med tresiffriga tal.
Vi går igenom de viktiga reglerna som gäller vid uppställning: Att det är viktigt att man skriver talsorterna under varandra, entalen under entalen, tiotalen under tiotalen och hundratalen under hundratalen. Sen ska man alltid börja från höger och addera entalen, sedan adderar man tiotalen och sist hundratalen.
Vi övar uppställning på små whiteboards i par och upptäcker att det inte blir svårare med tresiffriga tal om man kan metoden för uppställning.
Vi övar uppställning inom talområdet 0-1000 på http://www.skolplus.se/raketen/66 och vi övar att skriva uppställning i arbetshäften.
Fortsätt gärna öva uppställning hemma på http://www.skolplus.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar