Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 27 april 2018


Veckobrev klass 4, v.18
Vi började veckan i måndags med att titta på bilder från Ekoturen och prata om allt roligt vi varit med om. Sedan gjorde vi en gemensam tankekarta, som hjälp för att kunna skriva och berätta.
I NO har vi introducerat ett nytt område utifrån besöket på Mela. Det handlar om ”Sjöar och vattendrag”. I matematik fortsätte vi med bråk. Vi jobbade mycket med Skolplus hemsida. Ni kan gärna uppmuntra era barn att logga in där och jobba vidare med detta. Under veckan har vi utfört diagnos i olika områden i matematik. Eleverna fick förbättrade resultat jämfört med resultaten från hösten. Ni kommer att få chans till ”drop in” de kommande veckorna, för att se resultaten, och få kännedom om de områden era barn behöver fortsätta jobba vidare med.
På musiken skriver eleverna om en artist eller låt de tycker om. En del kommer att börja redovisa på onsdag.
Läxor
Onsdag: Matte s.100-106 ska vara klart. De som är klara, fortsätter jobba med bråk s.113-114
Torsdag: Engelska – jobba på Bingel ”An adventure holiday”
Fredag: Läsförståelse

Övrigt
Måndag-tisdag: LOV
Torsdag: Simning
Trevlig helg från oss alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar