Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 18 april 2018

Skriva berättelser i åk 2 B


Detta var dagens lektionsmål och innehåll:
Skriva en berättelse som innehåller:
-          Tydlig rubrik
-          Tydlig början,
-          Vem, Var, När?
-          Minst 2 personbeskrivningar?
-          Ett problem
-          En lösning på problemet
-          Ett slut
Göra tydliga mellanrum mellan orden.
Göra stor bokstav och punkt.
Skriva med läslig handstil.
Stava vanliga ord.

1.       Läs din berättelse om Smolle tyst för dig själv.
2.       Läs din respons.
3.       Läs din berättelse för din bänkkamrat.
4.       Ge varandra två beröm och ett tips.
5.       Berätta för varandra vad ni ska träna på nästa gång.
6.       Gemensam genomgång om Arbetsbladet sagan om en mus.
7.       Enskild berättelseskrivning.
8.       Använd en skrivchecklista.
9.       Tyst läsning när du är klar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar