Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 24 april 2018

Samtalsringar på NO:n i 2B

På NO:n idag lärde vi oss mer om insekter.
Vi började lektionen med att gå igenom målen för arbetet och vi såg en film om insekter.
Efter filmen genomförde vi en samtalsövning med samtalsringar där eleverna fick berätta för varandra vad de lärt sig när vi tittade på filmen om insekter.
Efter samtalsövningen fick eleverna arbeta i par och skriva gemensamma faktameningar tillsammans.
Eleverna fick även skriva vad de tycker ska bli roligt och intressant och vad de vill lära sig i arbetet med tema fjärilar. 
I slutet av lektionen berättade vi för varandra vad vi vill lära oss i arbetet med fjärilar och eleverna fick hitta på namn till sin larver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar