Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 17 april 2018

Addition och subtraktion med uppställning i 2 B

På de senaste matematiklektionerna har vi arbetat med uppställning som skriftlig räknemetod vid beräkningar med addition och subtraktion.
Vi har gått igenom de olika stegen för uppställning vid addition och subtraktion.
Vi har dokumenterat de olika stegen vid uppställning i våra matteordböcker.
Vi har övat uppställning på www.skolplus.se
Du kan fortsätta att öva hemma om du loggar in på Skolplus/Raketen med dina inloggningsuppgifter som du har fått från skolan.
Vi har övat uppställning i våra matteböcker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar