Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 11 april 2018

2B bearbetar Kolmårdsbesöket

Vi började med att berätta om bilder från Kolmården.
Vi lade bilderna i tidsföljd.
Vilka tidsord kan vi använda?


Sedan använde vi metoden samtalsringar för att diskutera vad vi tyckte var roligast med besöket och vad vi lärde oss.

En elev i taget lyssnar och ställer stödfrågor. Den andra berättar. Sedan byter vi plats och får nya samtalskompisar.

Vi avslutade lektionen med att skriva återberättande text om besöket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar