Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 9 april 2018

2 A pratar och skriver om påsklovet

Idag har vi i 2 A testat en ny övning när vi skulle prata och skriva om påsklovet. 

Målen för lektionen var att kunna berätta om en eller flera händelser från sitt lov, att kunna lyssna på andra och ställa frågor, att kunna skriva en kort text om sitt lov och kunna rita en passande bild till. 

Vi använde oss av samtalsringar. Eleverna fick ställa sig i två ringar och vända sig mot varandra, så att alla hade en samtalspartner. En i taget fick berätta om sitt påsklov och kamraten lyssnade och sedan byttes man om. Man fick ställa frågor till varandra för att få veta mer. Efter en stund fick eleverna i den inre ringen ta ett steg åt höger och på så sätt fick alla en ny samtalspartner att berätta för och lyssna på. Övningen fortsatte med ytterligare två byten.

Sara gick sedan igenom vad man ska tänka på när man skriver en återgivande text och berättar om något man gjort. 

Därefter fick eleverna skriva och rita om sitt lov och till slut läsa igenom och kontrollera sin text. 

En härlig lektion med aktiva elever och bra arbetsro!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar