Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 2 mars 2018

Vi lär oss hur vi får olika årstider i 2b

På NO:n har vi arbetat med det sista målet i tema Rymden -vi har lärt oss hur vi får olika årstider i Sverige.
När vi har vinter lutar norra delen av jordklotet med Sverige bort från solen.
Vi läser i NO-boken och ser på film och skriver faktameningar om hur vi får olika årstider.
Vi lär oss att jorden snurrar runt solen och att det tar ett år för jorden att snurra runt solen och att det kallas för ett solvarv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar