Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 9 mars 2018

Veckobrev klass 4,v.11


Veckobrev klass 4, v.11
Vi fortsätter med multiplikation och division. Denna vecka har vi fokuserat på att multiplicera tal som tex ”100x5” , ”53x4” med hjälp av talsorter. Kraven ökar ständigt och därför är det viktigt att eleverna har automatiserat alla multiplikationstabeller ”0-10”. Kolla gärna med era barn och öva gärna med dem hemma på ”skolplus.se”.
På No har vi repeterat lite om vinter och tittat på en film och uppmärksammat hur olika djur och växter klara sig på vintern. Nästa vecka börjar vi med tema ”Vatten och luft”.
På tekniken har vi fortsättat arbeta med fordon och lagrad energi, eleverna har haft fullt upp med att mäta hur långt deras fordon kan rulla fram med hjälp av lagrad energi i gummisnodden. Jättekul!
Arbetet med boken om ”Familjen” fortsätter och de flesta har kommit igång riktigt bra. Vi har haft lite problem med datorer som inte vill ”samarbeta” och texter som ändrats eller försvunnit, men vi lär oss efter hand. Vi har också börjat lyssna på historien om ”Pojken och Tigern” för att repetera och utöka kunskaperna om Sveriges geografi mm.
På musiken har vi nu repeterat och lyssnat på de olika instrumentgrupperna. Vi fortsätter nu med olika sorters musik-genrer. Vecka 13 har vi ett prov på det vi lärt oss
Diagnosen i engelska gick mycket bra. Nu jobbar vi vidare i boken.Det är viktigt att man inte bara lär sig enstaka ord, utan hela tiden också förstår de texter vi läser. I ”Focus-rutan” till varje kapitel står också vilken grammatik(regler för språket) som man ska kunna. Läxan denna vecka är till torsdag, pga provet i sh på onsdag.
Läxor
Måndag: Matteläxa + automatisera multiplikationstabeller 0-10 till de som inte har redan automatiserat (träna under hela v.11).
Onsdag: Prov i samhällskunskap
Torsdag: Engelska glosor s.84 ”What a mess” läsa och kunna översätta muntligt s.46
               Extra uppgift (frivillig): Rita ”My best outfit”
Fredag:  Veckans ord
                                   Vi önskar Er en härlig helg!:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar