Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 16 mars 2018

Veckobrev klass 4, v.12


Veckobrev klass 4, v.12

Veckorna går så snabbt nu och det är mycket vi vill hinna med denna tid som är kvar av terminen. Det är viktigt att komma till skolan utvilad och mätt, för att orka fokusera och jobba.
Vi har pratat om landskapet Halland när vi läst Pojken och Tigern. Bland annat om åsar, älvar och Bockstensmannen.
I engelska repeterar vi ”have got / has got” och –ingform. Läxa med träning av detta nästa vecka.
Nu samhällskunskapen och avsnittet om Lag och rätt avslutad. Nästa vecka börjar vi läsa religion och fortsätter då med kristendomen, som vi påbörjade före jul.

Läxor v.12
Onsdag: engelska- papper med övningar på –ing (vad man gör just nu; I´m reading, she is running..) + Bingel
Ma- test multiplikation-division, det kapitel vi jobbat med i boken
           Obs! Läs sammanfattningen s.131
Torsdag: NO-läxa; kapitlet om Luft och vatten Svara på
Fredag : Redovisa läsläxa, ta med läslogg, kunna berätta om sin bok

Övrigt
Måndag 19/3 och tisdag 20/3: STUDIEDAGAR och eleverna är lediga
Torsdag : Simning
Onsdag 28/3: Prov i musik

Trevlig och solig helg önskar vi som jobbar i klassen!:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar