Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 2 mars 2018

Veckobrev år 5 vecka 9

Hej barn och föräldrar!


Häxtemat
Den här veckan har vi haft besök av Cnema och Kulturskolan! John, Christian, Susanne och Kristina berättade bland annat om filmperspektiv, filmens historia och de gjorde en minifilm tillsammans med barnen för att se hur det kan gå till. Förmiddagen avslutades med att klassen delades i tre grupper och barnen fick spåna fram en handling till ett manus som vi kommer få skrivna till oss. Dessa kommer vi då att träna in och om två veckor blir det filminspelning när Cnema och Kulturskolan kommer tillbaka.

Språkval:
Norrköpings kommun har åter infört språkval från år 6, därför har barnen fått med en valblankett hem, den vill vi ha snarast möjligt. Har ni några funderingar är det bara att ni hör av er till oss.

Trivselenkät:
Nästa vecka skickar vi hem Gustaf Adolfsskolans trygghet och trivselenkät som vi vill att ni föräldrar fyller i. Dessutom ska föräldrar i skolår 5 svara på kommunens enkät, vi skickar hem info om hur du gör för att svara.

No & So
Den här veckan har några barn hjälpt till med att bygga ett vindkraftverk. Vi har jobbat med energikällor och pratat om vindkraft, vattenkraft och solenergi, nästa vecka blir det fossila energikällor. På so´n har vi lärt oss om hur jorden bildas och nästa vecka fortsätter vi med inre krafter och vulkaner.

Läxor:
Engelska glosor till torsdag
Arbetsbladet De gröna öarna ska lämnas in senast onsdag.


Ha en trevlig helg!

/ Cecilia, Josef, Billy och Hamid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar