Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 6 mars 2018

SO- Så funkar Sverige i klass 2 B

Om ni vill veta något om hur Sverige funkar - fråga en elev i klass 2B!
Vi har arbetat med staden i en serie lektioner. 
Vad finns i en stad?
Hur var det i en stad för 100 år sedan?
Varifrån kommer pengarna till allt vi behöver tillsammans?
Vem bestämmer i staden?
Vi har diskuterat kring bilder, läst faktatext, sett på filmer och skrivit om det vi lärt oss.
Klicka på länken om du vill se mer om hur Sverige funkar:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar