Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 9 mars 2018

Parläsning i klass 2 B

Innan sportlovet tränade vi läsflyt med läslistor.
Nu har vi börjat en ny period med parläsning i klassen.


Eleverna läser samma bok och turas om att läsa. De skriver alla ord de stöter på som är svåra och försöker hjälpas åt att hitta ledtrådar i texten som kan förklara ordets betydelse.
Qahar undrar vad en näktergal kan vara. I texten hittar vi ledtråden att den kan sjunga vackra melodier.... vi vet också att det heter att tuppen gal.... vi kan förstå att det är en sorts fågel.
Efter läsningen tränar paret på att muntligt redovisa berättelsen för oss med hjälp av stödfrågor. 
De ger även boken poäng och funderar över om den var lätt eller svår.
Detta är några av de nya ord vi lärt oss under torsdagens och fredagens parläsning, läxläsning och högläsning.
Vi samlar alla nya ord till vår ordskatt i våra hjärnor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar