Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 28 mars 2018

Hemliga tal på matematiken i 2 B

På matematiken har vi övat på att använda oss av begreppen udda, jämnt, större än, mindre än, ensiffrigt tal, tvåsiffrigt tal, ental, tiotal och hundratal. Vi har övat på flera lekfulla sätt.
Spelkorten bildar talet 11 tillsammans...
...Vilka tal gömmer sig bakom korten?
Vi arbetar i par och hittar flera förslag på lösningar.
Men endast en lösning är rätt...
...och den här gången var det är talen 7 och 4 som bildade talet 11.
Vilket tal gömmer sig i kistan?!
Vi ställer frågor med hjälp av stödfrågor. Talet kan vara mellan 0 och 100.
Imorgon ska vi ta reda på vilket tal som gömmer sig i kistan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar