Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 15 mars 2018

Förberedelser inför Kolmårdsbesöket i 2 B

Under veckan som varit har vi på olika sätt förberett oss inför vårt besök på Kolmårdens djurpark.
Vi gick igenom målen med arbetet;
Eleverna arbetade i expertgrupper och forskade om vargen, järven och lodjuret som är några av djuren som vi kommer besöka på djurparken.
Vi tittade på film och läste fakta om djuren.
Sedan skrev vi faktameningar med hjälp av våra tankekartor som vi fyllt med fakta som vi tagit reda på tillsammans i våra expertgrupper.
Om du vill se filmen och läsa fakta om lodjuret klicka på länken nedan:
Fakta och film om järven:
Fakta och film om vargen:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar