Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 5 mars 2018

2 A lär sig om skiljetecken

Idag har vi i 2 A börjat arbeta med skiljetecken. Vi började lektionen med att arbeta enligt EPA. Eleverna fick en text som helt saknade skiljetecken. De fick först arbeta enskilt och läsa och försöka rätta texten. Sedan fick de arbeta med uppgiften i par och till sist rättade vi texten gemensamt. Det blev mycket bra samtal i klassen kring hur texten skulle rättas!Därefter gick Sara kort igenom de stora skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken. Vi läste tillsammans verser som ska vara en hjälp att komma ihåg när dessa ska användas.

Sista delen av lektionen arbetade vi gemensamt med en sida i ett arbetshäfte om skiljetecken. Det handlade om när man ska sätta punkt. En härlig svensklektion med aktiva och intresserade elever! Imorgon fortsätter arbetet med skiljetecken med fler uppgifter i arbetshäftet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar