Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 1 februari 2018

Vi arbetar med tal upp till 1000 i 2B

På senaste matematiklektionerna har vi arbetat med positionssystemet och tal upp till 1000.
Vi går igenom målen för arbetet.
Hur många hundratal går det på ett tusental?
Vi tar reda på det med hjälp av hundratalsplattor. Det går tio hundratal på ett tusental.
Hur ser talet ettusen ut?
Vi tar hjälp av sifferbläddran när vi visar talet 1000.
Hur många hundratal, tiotal och ental består talet 234 av?
Vi har fått nya matteböcker och tittar i de för att se vad vi ska lära oss under våren.
Vi arbetar med att storleksordna tal till 1000 i matteboken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar