Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 7 februari 2018

Vi arbetar med rymden i 2B

På NO:n har vi fortsatt arbetet med rymden.
På dagens lektion har vi lärt oss hur man får dag och natt. 
Genom att titta på film och läsa fakta i NO-boken får vi bland annat lära oss att den del av jorden som är vänd mot solen har dag och den del av jorden som är vänd bort från solen har natt. Emilia illustrerar detta med hjälp av ett jordklot och en lampa.
Vi  dokumenterar det vi lärt oss under dagens NO-lektion genom att skriva fakta och rita en bild till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar