Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 16 februari 2018

Veckobrev v. 7Hej bästa årskurs 6!

Härligt med sportlov nästa vecka!
Under vecka 5 hade eleverna nationella prov i svenska och under v. 6 rättades proven. Åsa har under onsdagen gått igenom elevernas provresultat med dem.
Åsas sista dag i skolan var den 14/2-18.
Mentorer i klassen blir nu Filiz Demir, Jalaa Shamoun och Jörgen Cardell. I arbetslaget som jobbar för klassens bästa finns också Aleksander Warma som har idrott, Linda Johansson som är speciallärare, Sonella Elias som är resurs i klassen och Markus Andersson som är elevassistent.
Filiz: svenska/ svenska som andra språk, so och musik.
Jalaa: matematik, no och teknik.
Jörgen: idrott och so.
Josef Eissa: Engelska.
Pernilla Skoglund: Bild och textilslöjd.

Eleverna fick med sig information samt valblanketter till profil och språk. De ska sedan lämnas in senast fredagen den 2/3-2018 efter sportlovet så att vi kan lämna in till Djäkneparksskolan.

Detta händer v. 9

Matematik: Den 27/2 - 2018 ska eleverna ha prov i matematik som gäller geometri och algebra (s. 68-97 och 126-149 ).

Svenska: Läs kapitel 3 i ”Eldens Hemlighet” (vi har lyssnat på den i skolan) och svara på frågorna som dem har klistrat in i sina läsförståelsehäften. Lämna in senast den 28/2.

So: Jobbar vi vidare med stormaktstiden och efter lovet kommer vi att jobba med grupparbeten.

Musik: Vi jobbar vidare med att skriva fakta om våra idoler, runt v. 9-10 ska vi börja förbereda hur vi ska redovisa.

Sjukanmälan: Ni kan kontakta klasslärare Filiz, Jalaa eller Jörgen
Filiz: 072-593 95 89
Jalaa: 072-724 42 68
Jörgen: 072-724 42 66
Ha det bra!
Personalen i arbetslag 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar