Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 2 februari 2018

Veckobrev klass 4, v.6

Veckobrev klass 4, v.6

Denna vecka har vi fortsatt arbeta med alla påbörjade arbetsområden i respektive ämne.
Alla elever är igång med skrivandet av sina böcker om ”Familjen”. Det är väldigt roligt att se hur engagerade de är!
Nästa vecka ska vi träna på att ge varandra respons på texterna.
Vi har också haft högläsning och diskussioner i våra läsgrupper om vikingaflickan Hekja.
I matte kommer avsnittet om GEOMETRI att avslutas med diagnos på tisdag.
I teknik har vi haft lektion som handlar om hur lasten påverkar fordons rörelse. Den här gången körde vi lektionen med halvklass, inte i par. Det var uppskattat av eleverna.
I No har vi jobbat med att skriva faktatexter om väder både i helklass och enskilt.
Läxor
Tisdag: Matte-diagnos Träna på Bingel, kapitel 3 ”Matteborgen 4 A”.
Onsdag: Engelska- Glosor s.81 t.o.m ”I go swimming” (de som vill och klarar, kan även träna på resten av orden  t.o.m ”Sunday”)
Fredag: Veckans ord- Kunna stava orden Skriva meningar
Övrigt
Torsdag : Obs! Ingen simning. Räddningstjänsten kommer och har säkerhetsutbildning.

                                    Ha en trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar