Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 16 februari 2018

Vecka 7 -Veckobrev för år 5

Hej på er!

Nu är sportlovet här men först några ord om veckan som gått..

Dagens prov i geografi
Idag var det dags för provet på Norden. Som vi berättat om tidigare provade vi på ett nytt sätt att testa av kunskaperna. Barnen fick tidigt under kursen veta att de skulle få ha sin skrivbok tillhands under provet och fick också veta att det skulle komma frågor som de kunde lösa med hjälp av skrivboken. Mycket osäkerhet hur det skulle gå till rådde medan några var helt övertygade om att det skulle bli ett superlätt prov. Vi förklarade att de de var tvungna att hänga med ordentligt för att ha nytta av sina böcker. En uppgift var till exempel att eleverna skulle jämföra siffrorna i befolkningstätheten mellan Finland och Danmark och sedan med erfarenheter av diskussionerna på lektionerna och genom att se på de färglagda kartorna de hade i skrivboken räkna ut att exempelvis klimat och naturtyp skiljer sig och resonera kring vilken inverkan det har var människor bosätter sig. Vi upplever att den typiska korvstoppningen inför provet har uteblivit och aktiviteten på lektionen har ökat, mycket intressant och vi får utvärdera om det är metod vi utvecklar.

Samverkan för bästa skola
I rektorsbrevet som ligger här nedan beskriver rektorerna ett samarbete som vi har inlett med Skolverket i syfte att få alla barn att nå målen. Både Cecilia och Josef ingår i en grupp som regelbundet träffar Skolverket under våren. Detta innebär att framförallt Billy och Hamid undervisar när vi är på möte. Det är i första hand onsdagseftermiddagar och fredagsförmiddagar som berörs.

Nygammal elev
Vi hälsar George tillbaka till klassen efter lovet!

Kommande prov:
Musikprov 28/2
Matematikprov 1/3

Hoppas att alla får ett bra lov! Vi påminner om att vända tillbaka dygnet i god tid innan skolan börjar efter lovet. Vi vet att många stannar uppe väldigt sent när det är lov och att det sedan blir jättejobbigt när man ska upp klockan 07:30 igen. Zzzz

Snöiga hälsningar/
Cecilia, Josef, Hamid och BillyRektorsbrevInga kommentarer:

Skicka en kommentar