Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 28 februari 2018

2 A lär sig om varför vi har olika årstider

Idag har vi i 2 A jobbat vidare med rymden. Vi började med att repetera varför vi har dag och natt på jorden. Sedan läste vi i No-boken om varför vi har olika årstider. Vi såg också på en bra film om detta. Vill ni se filmen igen kan ni klicka på länken:

Film om varför vi har dag och natt och olika årstider





Sedan skrev vi en gemensam text om vad vi lärt oss och eleverna fick rita en bild till texten.




En väldigt bra lektion med intresserade elever som ställde många frågor och arbetade fokuserat med uppgiften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar