Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 24 januari 2018

Subtraktion med tiotalsövergång i 2 B

 I 2 B arbetar vi med subtraktion och tiotalsövergång på matematiken. Vi går igenom målen med arbetet och pratar om räknestrategier som passar att använda när man löser olika uppgifter.
Hur kan man lösa 12-6?
Vilken strategi passar bäst att använda när man ska lösa uppgiften?
Vi diskuterar först i par. Sen diskuterar vi i helklass och lyfter de olika strategierna man använt för att lösa uppgiften.
Vi övar på talen på flera olika sätt.
Vi övar subtraktion med tabellkort. 
Vi övar med arbetsblad.
Vi övar subtraktion på Skolplus-Raketen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar