Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 10 januari 2018

Arbete med likabehandlingsplanen i klass 2 B

Vi har arbetat med Likabehandlingsplanen på SO lektionerna dessa två skoldagar.
Lektionsmålen har bland annat varit:
-          Lyssna och vänta på sin tur
-          Alla ska få talutrymme
-          Alla ska bli lyssnade på
-          Vi lär känna varandra
-          Vikänsla, trivsel och trygghet
 Att veta vad som står i likabehandlingsplanen
-          Att lära sig om vad mobbing är.


Eleverna säger efter namnsångerna och lekarna "Man känner sig välkommen" Man känner sig inte ensam". Alla fick säga något" Jag lär känna de jag inte pratar med så mycket".
Denna lek heter "Min plats är bra, men (så väljer man någon i klassen som inte blivit nämnd) ...är bättre. Det gäller att säga namnet, byta plats och minnas vem som inte fått byta plats.

Eftersom vi har Astrid Lindgren som tema använde vi ett avsnitt i filmen om Pippi Långstrump som grund för att diskutera i smågrupper: 
Det är viktigt att alla får talutrymme!
Vad är mobbing
Vad är en kränkning
Vad är ett vanligt bråk?
Vad hände på filmklippet?
Vem var ledare? Vilka var medlöpare, Vilka var publik/åskådare, Vem var  mobbad/offer?
Hur känner sig de olika personerna?
Hur kan de göra?
Vi började fylla i arbetsbladet tillsammans. Hur känner sig Tommy och Annika? Vad kan de göra?
Vem var ledare? Varför följde de andra med honom? Vad vill Ville, som blir jagad, att Tommy och Annika ska göra? arbetet fortsätter imorgon.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar