Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 14 december 2017

Vi övar huvudräkning med tiotalsövergång i 2b

På matematiken har vi övat på huvudräkning med tiotalsövergång. Vi har lärt oss olika räknestrategier för att hitta enklaste sättet att räkna på.
 
Ta störst först, räkna uppåt, fyll upp till tio först, tvillingar, tiokompisar och en till och tvillingar och en till är några av de räknestrategier som vi provat använda.
Vi övar tillsammans på addition med tiotalsövergång på Smartboarden. 
Vi använder de strategier vi lärt oss när vi räknar. 
Vi övar i par på Ipads och spelar Matteraketen och fyra i rad för att öva addition med tiotalsövergång. Vi utmanar oss och försöker räkna snabbare varje gång vi övar. Vi övar både enskilt och i par.
Vi övar på datorn.
Vi avslutar dagen med lussefika och att tittar på Astrids jul.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar