Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 12 december 2017

Vi har börjat arbeta med berättelser i klass 2 B

Vi började med en samtalsövning där eleverna i par fick fundera över vad vi redan vet om berättelser.
Efter det fortsatte parövningen när eleverna fick lägga en bildserie som en berättelse.
De fick fundera på vilken bild som skulle vara först, sedan och tillslut.
Vi lade även bilderna i en fyrfältare för att ta reda på vad som var början, problem, lösning och slut på berättelsen.
Efter att paren övat på att berätta om bilderna var det dags att börja skriva ned berättelsen i par.

När jag visat arbetsmålen för berättelseskrivningen funderade vi på vad vi behöver lära oss mer för att bli duktiga berättelseskrivare.
Huvudpersonen och personbeskrivningar var något vi vill lära oss mer om.
Vi såg ett lärprogram som heter "Kom ketchup" om bra början och fick dessa tips: 


Vi fyllde i vårt VÖL diagram med vad vi vill lära oss och vad vi lärt oss hittills.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar