Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 18 december 2017

Veckobrevklass 4, v.51

Veckobrev v.51, klass 4
Sista veckan på en hösttermin som gått otroligt fort!
Vi hoppas att alla elever i klassen kan känna sig nöjda med det arbetet de presterat under denna tid. Att de lärt sig nya saker och utvecklats.
Vissa ämnesområden är nu avslutade, medan andra , som tex  i matte, teknik och religion kommer att fortsätta även några veckor in på vårterminen.
Läxor
Måndag: Matematik- en sida i matteboken
Torsdag: Läsförståelse
Övrigt
Eleverna fick i fredags hem ett papper med tider för utvecklingssamtal. Eftersom de startar direkt v.2, när skolan börjar eftter lovet, är det mycket viktigt att ni fyller i och lämnar senast tisdag.
På torsdag är det så julavslutning. I år är det på kvällstid i Hedvigs kyrka kl.17.15. Se separat inbjudan.

                           VARMT VÄLKOMNA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar