Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 8 december 2017

Veckobrev v.50, klass 4

Nu går dagarna fort. Vi har haft en bra vecka.
I NO är temat "Höst" avslutat och vi jobbar nu med " Kyla, värme och väder". Avsnittet inleddes med intressanta diskussioner och tankar från eleverna.
I matte är vi klara med addition och subtraktion och fortsätter med geometri.
På tekniklektionerna jobbar barnen med hur olika krafter påverkar ett fordons rörelse.   
Vi har också avslutat Vikingatiden, med redovisningar i tvärgrupper och prov igår.
De sista SO-lektionerna kommer vi att påbörja ett avsnitt i religion om kristendomen.
På musiken tränar klassen på sånger inför avslutning.


Läxor 
Måndag: Matte 
Fredag:   Veckans ord

Övrigt 
På onsdag firar vi Lucia
                                            
Trevlig helg från oss alla!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar