Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 5 december 2017

VECKOBREV ÅRSKURS 6


Hej!

Tre veckor kvar att kämpa på innan jul nu!

Vi är nu klara med samtliga nationella prov i de olika ämnena. Den här omgången har det handlat om muntliga prov.

Till jul kommer eleverna att få sina första betyg, vilket ju alltid är spännande. Vi lärare ska ha satt våra betyg till den 14 december och sedan har vi egentligen ingen möjlighet att ändra. Det är också vanligt att vi muntligt förklarar för eleverna vilket betyg de får och varför.

Tisdag 12/12 kommer det att bli julkortsverkstad med Anneli. Passa på att göra snygga och personliga julkort. Och gratis blir det!Måndag 18/12 är det prov i matematik. Det handlar om sannolikhet.

Skolavslutningen kommer att ske i Hedvigs kyrka torsdag  21/12 mellan 17.15 och 18.15. Ni är förstås välkomna och det kommer en separat inbjudan senare.

Sen är det väldigt kul att få berätta att vi gjort en mindre trivselenkät på skolan. Klassens resultat ser väldigt glädjande ut. Flertalet trivs väldigt bra.

En sak som inte är lika trevlig är att några i klassen kommer att bli avstängda från biblioteket. De har inte skött sig när de varit där. Vi kontaktar föräldrarna till dessa barn. De får i fortsättningen använda stadsbiblioteket i stället.

På våra lektioner under december jobbar vi med något som heter Hjältekalendern. Det handlar om människor som gjort något gott för mänskligheten, till exempel Nobelpristagaren Malala och Martin Luther King. Vi presenterar och jobbar kring en hjälte per dag.

Malala, den pakistanska flickan som kämpade för flickors rättigheter.

Ha några fina veckor nu!

Arbetslag 6 genom Jörgen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar