Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 19 december 2017

Spelhåla i 2 A

Idag har vi i 2 A på mattelektionen arbetat med Skolplus. Först spelade vi alla tillsammans ett spel om klockan på Smartboarden. Vi använde namnlapparna och alla elever fick en uppgift att svara på. Sedan fick eleverna samarbeta 2 och 2 och spela olika mattespel på Skolplus. De fick välja på Matteraketen eller olika varianter på fyra i rad, där de fick öva på huvudräkning i addition och subtraktion. En trevlig lektion med aktiva elever som samarbetade bra. Vi uppmanar eleverna att gärna fortsätta att spela dessa spel även hemma!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar