Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 30 november 2017

Vi lär oss en ny räknestrategi i 2b.

På matematiken har vi fortsatt arbetet med addition och tiotalsövergång.
Vi tränar på dubblorna upp till 10+10.
Vi lär oss använda strategin Tänk dubbelt och en till. 
Det blir lätt att räkna när vi kan dubblorna.
Vi övar dubblor på Matteraketen
Vi övar på dubbelt och en till.
Vi använder oss av strategin Tänk dubbelt och Dubbelt och en till när vi räknar i våra matteböcker.
Elvin har med sig en Rubiks kub och visar för sina klasskamrater.
Vi räknar att kuben har 6 sidoytor, 12 kanter och 8 hörn

onsdag 29 november 2017

Russinhiss

Denna och nästa veckas experiment.
Russinhissen.
Vi pratar grundämnen, H2O, och busigt koldioxid som älskar skrovliga ytor och vill rymma så fort man vrider av korken på flaskan.Vi lär oss väga med en balansvåg i 2 B

På tekniklektionen har vi fortsatt arbetet med NTA  och temat Balansera och väga.
Idag har vi lärt oss vad en balansvåg är och hur man väger med den.
Vi lär oss expertorden stödpunkt och vågarm.
Vi använder balansvågen för att ta reda på vilka föremål som är tyngre eller lättare än andra eller om några saker väger lika mycket. 
Vi väger saker som vi har i klassrummet.
Saxen och limstiftet väger lika mycket.
Limstiftet är tyngre än linjalen.
Strumpan är lättare än pennan. 
Vi dokumenterar våra resultat.
Här är några resultat av dagens vägningar.
Sjungande luciatåg


På bildlektionen i veckan tog vi inspiration från den första bilden....


...och skapade ett sjungande luciatåg.

Hoppas att vi ses den 12/12 kl. 13.00.
Då får ni se oss sjunga luciasångerna på riktigt!


Hela havet stormar


Den leken har blivit så populärt mellan barnen.
Den är en sällskapslek, där deltagarna ska gå runt ett antal uppställda stolar (en färre än antalet deltagare) till ljudet av musik. När en utomstående lekledare plötsligt stänger av musiken gäller det för deltagarna att så snabbt som möjligt sätta sig på en av de lediga stolarna. Den som inte får en egen sittplats då blir utslagen ur leken.
Därefter tar lekledaren bort en av stolarna, startar musiken på nytt och leken går vidare. Vinnare blir deltagaren som sitter på den sista kvarvarande stolen. 

tisdag 28 november 2017

2 A lär sig lite om kläder på engelska

Idag hade vi engelsklektion på em. Först repeterade vi om veckodagar och månader från förra veckan och övade på att körläsa dessa flera gånger. Sedan såg vi på sjunde avsnittet av "The game". Det handlade om "body and clothes". När vi hade sett klart på programmet, som ni kan hitta på http://urskola.se/Produkter/170816-The-Game-Body-and-clothes, repeterade vi ord och uttryck från programmet och eleverna fick göra ett arbetsblad. Eleverna visade stort intresse och det rådde bra arbetsfokus när det arbetade med skrivuppgiften.

måndag 27 november 2017

2 A arbetar vidare med att vara barn för 100 år sedan

Idag har vi i 2 A arbetat vidare med vårt tema "Att vara barn för 100 år sedan". Förra veckan tittade vi på bilder och läste texter om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan och vad eleverna fick lära sig i skolan. Idag repeterade vi först genom att titta på bilder och läsa stödorden i vår tankekarta. Sedan fick eleverna komma med förslag vilka meningar vi kunde skriva till stödorden. Dessa skrev vi ner tillsammans, Sara skrev i sin bok under dokumentkameran och eleverna skrev av. Till sist läste vi våra meningar tillsammans. En lektion med riktigt bra arbetsfokus!


 

Kamratrespons i klass 2 B

Nu är eleverna färdiga med sin forskning om ett vilt djur i staden.
Idag var det dags att redovisa för en kamrat.
Målen var: 
Att kunna ge respons.
Att kunna ändra sin text efter responsen.

Eleverna läser en rubrik var och turas om att ge respons:
-Är det läslig handstil?
-Är det storbokstav och punkt?
-Är vanliga ord rättstavade?
Vi tränar på att läsa och lyssna.

Stavas källor med e eller ä? 


Vi arbetar med räknestrategier vid tiotalsövergång i 2B

Idag har vi fortsatt arbetet med addition och tiotalsövergång på matematiken.
Vi börjar lektionen med att gå igenom målen med arbetet.
Vi använder oss av strategin Fyll upp till 10 först vid addition med tiotalsövergång.
Vi fyller på till 10 först, för då blir det lättare att fortsätta räkna från talet tio.
Addition med talet 10 är lätt som en plätt! De talen kan vi utantill.
Vi använder strategin Fyll upp till 10 först när vi räknar i våra matteböcker.

fredag 24 november 2017

Veckobrev vecka 47

Hej på er barn och vuxna!

Det här veckan har vi jobbat vidare med judendom, att skriva berättelser och bråk. Vi har bland annat lärt oss att judarna firar Pesach för att påminna om när Mose tog det judiska folket ut ur Egypten. Den här veckan har vi lyssnat till George och Theo som har redovisat sina böcker inför klassen men ännu finns det många som inte har förberett sig, det börjar bli hög tid för det nu.

Friluftsdag
I går hade vi inga vanliga lektioner eftersom att alla från år 1 till år 6 hade friluftsdag. Efter ett önskemål från barnen via elevrådet var dagen helt valbar och de flesta fick det de önskat, detta  bidrog nog till att dagen blev mycket lyckad. Det fanns en hel del att välja på, allt från ridning och skridskoåkning till utomhusmatlagning  och löpning. Som tur var avtog kylan som vi hade i början på veckan och det var ett behagligt väder för alla utomhusaktiviteter.


Maya 
David och Christian

Läxor
När barnen får läxor berättar vi naturligtvis om det för barnen på lektionen men de skrivs också upp här på bloggen. Se till att gå in och kolla vad som står på bloggen då och då så att du inte missar något. Nästa vecka får barnen tre läxor. 
En engelskaläxa, vi lägger också upp uppgifter på Bingel i matematik och till fredag ska barnen titta på en film på Sli. Logga in och följ länken Sli- Världens fest i Sverige: Judisk höst

Ha en härlig helg!
Josef, Cecilia och HamidVeckobrev v.48
 

En till härlig vecka har gått! Friluftsdagen har varit en riktig succé! Där fick våra elever prova på olika aktiviteter utifrån deras önskan.

 

Under veckan i övrigt har vi jobbat med läsförståelse utifrån en text om vikingatiden. Vi delade klassen i mindre grupper. I varje grupp fick eleverna läsa, diskutera och svara på frågor om hur det är att leva på vikingatiden.

 

 Engelskan blev inställd på grund av friluftsdagen och andra moment.                              

 

 

I tisdags var vi i Oxelbergsparken för att observera hur naturen ändrar sig under de olika årstiderna. Vi uppmärksammade träden, löven, fåglar som stannar och flyttar, samt pratade vi om frön och hur de sprider sig. Lite fri lek hann vi med också!

Vi fortsätter med att läsa texter i NO om hösten och svarar på frågorna i mindre grupper.

 

På matematik har vi haft diagnos i addition och subtraktion. Vi kommer att fortsätta jobba utifrån resultaten på det som eleverna behöver träna på. Vi fortsätter med att träna huvudräkning med hjälp av tärningar en stund varje mattepass. Ni får jättegärna kolla av detta hemma med ert barn.

 

I bilden har eleverna fått göra en runsten och skriva runor i den. Det har varit mycket uppskattat och eleverna tyckte att det var jättekul.

 

Läxor v.48

Måndag: Matteläxan är tillbaka.

Onsdag: NO diagnos i kapitlet 2 ”Naturen på hösten”

Torsdag: Engelska – kunna översätta hela kapitel sex.

Fredag: Svenska-Veckans ord

 

Övrigt

Påminnelse till er som inte har lämnat blanketterna.

Eleverna har fått hem ett brev från skolsköterskan inför de hälsosamtal hon kommer att ha. Fyll i blanketten och lämna till oss mentorer.

Idag har vi frågat eleverna om hur de upplever situationen i omklädningsrummet inför idrotten. De tycker att det är lugnare och att det inte finns behov av en medföljande vuxen från skolan. Vi testar en period så får ni jättegärna höra av er om ni har funderingar.

 

Vi öskar Er en härlig helg!

Skärmövning med bildserie

                                          Eleverna sitter mittemot varandra med en skärm emellan
                                          sig. Uppgiften är att beskriva handlingen på sina bilder,
                                          så att de tillsammans kommer fram till i vilken ordning
                                          bilderna ska placeras för att bli en serie.


                                       
                              
                                           Sedan visar de bilderna för varandra och lägger dem
                                           i den ordning de bestämt.

Friluftsdag med Qi gong

Under friluftsdagen jobbade några elever från åk 1, 2 och 3 tillsammans med 
Qi-gong.

Varför är det bra med Qi Gong


   Stärker kropp och själ

Stärker skelett, muskler, senor
Gynnar cirkulation av blod och energi
Motverkar stress & koncentrationssvårigheter
 Främjar hjärnans aktiviteter
Ger inre harmoni
 Ger tankeutbyte med naturen
Ger frihets och lekkänsla

Hussein har ritat sin lugna plats som han såg när han hämtade kraft.

Vi känner oss stressade ibland. Då är det bra att veta hur man kan finna lugn i kroppen.

Vi gjorde många kraftsamlingar och provade den röda fågelns och den svarta björnens
qi gong.

Addition med tiotalsövergång i 2 B

På matematiken har vi arbetat med addition i talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Vi går igenom målen för lektionen.
Vi tittar på ett avsnitt från Mattelandet och i räknebageriet får vi lära oss om addition och subtraktion med tiotalsövergång.
Om du vill se Mattelandet igen klicka på länken nedan.
Vi pratar om strategin att fylla upp till tio först när man räknar addition med tiotalsövergång. 
Vi arbetar med addition med tiotalsövergång i matteboken.

torsdag 23 november 2017

Skärmövning om vilda djur i staden i klass 2 B.

Målen med denna språkutvecklande övning var:

·        Träna på att använda ämnesspecifika ord eller beskriva med egna ord.
·        Träna på att använda prepositioner på rätt sätt.
·        Träna att använda språket noga och detaljerat.


1.      Eleverna arbetade i par.  En i paret fick ett papper med bilder på de djur i staden som vi har forskat om med kryss på. En hade samma papper fast utan kryss. Nu skulle kompisen med krysspapperet försöka få sin kompis att sätta kryss så nära som möjligt utan att visa papperet.

Över igelkotten, på fältharens högra framtass, på ekorrens morrhår...

Lego Education


På vår "Friluftsdag" fanns Lego Education med som en aktivitet.


Den här gången blev det elever i klass 2B och klass 3, 
som fick testa att bygga och sen programmera sina modeller.


Koncentrationen var på topp!

Barnen samarbetade fint och var verkligen nöjda med sitt arbete.
Det byggdes både båtar och flygplan ...
... och t.o.m. dansande fåglar. 

Tiden bara "flög" iväg! 😊😊😊