Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 1 september 2017

I 2 b har vi fått nya NO-böcker och lärt oss vad man kan skörda på hösten

På NO:n har vi fått nya fina NO-böcker!
Vi tittar i våra böcker och pratar om det vi känner igen och arbetat med på NO:n i åk 1. 
Vi läser fakta i NO-boken och tittar på film om vad man kan skörda på hösten.
Max visar oss bilder från sitt fina växthus och berättar att han odlat tomater, gurka och potatis. 
Vi får se hur en gurka växer fram från den vackra gula blomman och Max berättar att gurkorna och tomaterna trivs i växthuset för där är det varmt och ljust.
Här får vi lära oss hur det går till att odla potatis i hink.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar