Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 8 september 2017

Vi använder oss av räknestrategier i klass 2B

Idag har vi övat på att använda oss av flera olika räknestrategier när vi räknar addition och subtraktion i talområdet 10-20.
Vi går igenom räknestrategierna tillsammans och tittar närmare på målen för huvudräkning med addition och subtraktion i åk 2. Eleverna har under veckan fått hemskickat målen för arbetet, så titta efter dem i skolmappen!
Eleverna får öva på lektionens mål - addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång- på Ipads, Skolplus Matteraketen
Fortsätt gärna öva addition och subtraktion även hemma med Matteraketen! 
Eleverna har under veckan som varit fått information om Matteraketen samt inloggningsuppgifter till Skolplus.
 
Vi övar på lektionen mål i våra matteböcker. 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar