Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 1 september 2017

Veckobrev V. 36


Veckan som gått
Under veckan har vi påbörjat lektionerna och kommer sakta men säkert igång med lektionspassen och undervisningen i skolan. Det flyter på bra och vi har god arbetsro i klassrummet nu.

Under fredagen var det Högtiden Eid som många barn firade hemma med sina familjer och vi var därför en mindre styrka i klassrummet. Det fick därför bli lite teater där vi tränade på att läsa högt ur ett manus som påminde lite om en teater som genomfördes i klassrummet i slutet.


NO undervisningen kommer påbörjas med Kemi där vi läser om grundämnen och atomer och molekyler samt försöker förklara olika fenomen som uppstår till exempel rost.

Historian kommer att handla om medeltiden och vad som hände då.

Matematiken kommer vi att börja med stora tal och decimaltal.

Inför V.36 
Vi påminner om sommarläsläxan som ska lämnas in under fredagen. Barnen ska läsa minst en bok och redovisa den på något sätt. Barnen har fått hem lappar på hur man gör vid två tillfällen. Detta skulle egentligen göras under sommarlovet.

Torsdag ska vi gå till biblioteket för att låna böcker, barnen har valt ut böcker som dom ska låna och då kan det vara bra att ha med sig sitt bibliotekskort.

Vi ber också om att skicka era sjukanmälningar till Josef (0727244265) eller Cecilia (0727244264). 

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar Cecilia, Josef och Hamid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar