Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 15 september 2017

Veckobrev klass 4, v38

Veckobrev klass 4, v.38

I tisdags hade vi en fin förmiddag i skogen. Vi skulle bland annat leta efter olika träd, svampar, mossor och lavar. Alla elever var så engagerade och intresserade. Vi hittade giftiga flugsvampar och ätliga Karl Johanssvampar,  hasselnötter, nyckelpigor och mycket , mycket annat som barnen kan berätta om hemma.
I onsdags var det dags för skoljoggen. Alla kämpade tappert och sprang tillsammans 211 varv för att samla poäng till klassen och kom tvåa!
Vi har jobbat vidare med att titta på Sveriges geografi och spännande ”Geografens testamente”. Målen som de ska kunna efter dessa veckor står i SO-skrivboken. Nästa vecka börjar vi skriva faktatexter om egna landskap och landskapsdjur på lektionerna i SO och svenska.
Läxor:
Torsdag – engelska glosor (14 ord) s.79 ”Take off”
Fredag – Veckans ord : Skriva av texten (tänk på stor bokstav och skiljetecken) och träna särskilt på stavningen av orden
Matteuppgifter under veckan i Bingel. Vi går igenom det på måndag och eleverna kommer att få en lapp hem hur det fungerar.

Övrigt :
Fotografering måndag-tisdag 25-26/9

Föräldramöte onsdag 27/9, kl. 17.30-19.00, se separat inbjudan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar