Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 22 september 2017

Året var 1954

Igår och idag har vi i klass 2 A arbetat med år 1954 i vårt tema "GA 120 år". Vi fick lära oss om solförmörkelse, om hur den första mjölkförpackningen såg ut och hur de första tv-sändningarna såg ut. 

Vi såg på bilder och filmklipp och sedan fick eleverna välja en eller flera händelser att skriva om. Vi hade en riktigt härlig lektion med intresserade elever och mycket bra arbetsro.

Nu önskar vi alla elever och föräldrar en trevlig helg! På måndag är det skolfoto direkt på morgonen. Samling i klassrummet som vanligt kl. 08.20.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar