Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 21 september 2017

2 A leker Kims lek och övar huvudräkning

Den här veckan har vi i klass 2 A vid två tillfällen lekt Kims lek. Det är en minneslek, där man får titta på några bilder en kort stund. Sedan täcks bilderna över och eleverna ska sedan kunna räkna upp så många som möjligt av dem. Ett annat alternativ är att låta eleverna titta på bilderna och sedan blunda. Då tas en eller flera av bilderna bort och sedan får eleverna titta och fundera vilken eller vilka bilder som tagits bort. Ett kul sätt att öva minnet och ordförrådet. Vi använde bilder på ord som innehåller Pp, då vi nyligen arbetat med den bokstaven. Vi började båda tillfällena med att gå igenom alla bilder och säga vad de visade. Sedan testade vi båda sätten att leka leken. Det fungerade bra!Under veckan har vi också fortsatt forskningsprojektet i matematik, där vi vid tre tillfällen i veckan övar huvudräkning under del av matematiklektionerna. Eleverna arbetar fokuserat och kämpar hårt för att lösa så många av uppgifterna som möjligt på den tid de har på sig!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar