Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

torsdag 14 september 2017

2 A lär sig om år 1964 samt arbetar med svampar

Idag har klass 2 A fått lära sig lite om år 1964. Vi övade först att läsa olika årtal som Sara skrev upp på tavlan. Sedan presenterade Sara tre händelser från 1964. Det handlade om att barnbidraget hade höjts mycket, att "Vi på Saltkråkan" började sändas som TV-serie och att "The Beatles" kom på besök till Sverige. Vi såg också några korta filmklipp från "Vi på Saltkråkan" och såg och lyssnade på när "The Beatles" sjöng "She loves you". Till sist fick eleverna välja en händelse att skriva om. 
På eftermiddagen hade vi No och arbetade med svampar. Vi lärde oss om svampens olika delar och om svampar som är ätliga och svampar som är giftiga. Vi såg på film, läste i No-boken och gjorde arbetsblad. Vi tittade också på några modeller av olika svampar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar