Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 4 september 2017

2 A har bildlektion

Idag har vi i klass 2 A haft bildlektion. Uppgiften gick ut på att göra varsin fin och fantasifull teckningsmapp, där varje elev kan samla alla sina teckningar under terminen. Då är det lätt att titta tillbaka och minnas uppgifter man gjort och se utvecklingen. Eleverna skulle skriva sitt namn stort på mappen och sedan dekorera med olika bilder, t.ex. för något eleven tycker om. 

Eleverna arbetade mycket fokuserat och det rådde bra arbetsro under lektionen. De var också bra på att hjälpa varandra. Nästa bildlektion fortsätter arbetet med uppgiften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar