Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

måndag 25 september 2017

2 A arbetar med konstiga bokstäver

Idag har vi i klass 2A börjat öva in en sång om konstiga bokstäver, d.v.s. sådana bokstäver som inte är så vanliga i svenska språket. Förutom bokstaven Cc, som vi arbetade med förra veckan, så har vi nu bara dessa bokstäver kvar att gå igenom i alfabetet. Vi började det arbetet med att läsa igenom och testa att sjunga sången. Den gick lite snabbt, så just idag var det inte helt lätt att hinna med, när både text och melodi var helt ny. Men vi gör ett nytt försök imorgon!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar