Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

onsdag 30 augusti 2017

Vi arbetar med räknehändelser i 2 B

På matematiken har vi övat på att skriva räknehändelser.
Vi går igenom målen för arbetet.
Emilia gör fem försök att skriva en räknehändelse och eleverna får ge Emilia respons för att utveckla räknehändelsen efter målen.
Eleverna får öva på att skriva en räknehändelse utifrån glasskartan och använda en checklista för att checka om de uppnått målen med arbetet.
Hårt arbete och mattefokus ger goda resultat.
Ingen räknehändelse är den andra lik;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar