Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

tisdag 4 april 2017

Vi övar på udda och jämna tal i 1B

I klass 1 B har vi övat på udda och jämna tal på senaste matematiklektionen.
Vi spelar teater för att åskådliggöra udda och jämna tal...
Går det att dela lika när man har en klubba och är två barn?
Nej! Sandra tar klubban och Jwil blir utan! Talet 1 är ett udda tal för det går inte att dela lika när man är två.
Vi provar om det går att dela två klubbor lika när man är två barn...
...Det går bra att dela lika! Det blir en klubba var. Talet 2 är ett jämnt tal.
Vi provar att dela tre klubbor på samma sätt...
Elias får två klubbor och får Lamia bara en klubba...
...tre går inte att dela lika när man är två barn.
Talet 3 är ett udda tal.
Vi undersöker om två barn kan dela lika på fyra klubbor...
...Ja det går att dela lika - det blir två klubbor var. Talet 4 är ett jämnt tal.
Vi laborerar i par. Är talet fem udda eller jämnt?
Vi tar hjälp av centikuber för att ta reda på det.
Arines får 3 och Ellinor får 2 kuber.
Talet 5 är ett udda tal för det går inte dela lika på två. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar